Tatbikata Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil yerinde takip etti. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikata Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, katılımcı 4 işletmenin İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza memurları ile üretim işlerinde çalışan orman işçileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen Üretim tatbikatında damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği arttırma, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi ile iş sağlı ve güvenliği konuları anlatılarak uygulamalı olarak tatbik edildi. Yapılan uygulamalarda üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Ayrıca tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat edilerek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak anlatıldı.