Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, ”İlgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde yaban hayatı varlığımızın artırıldığına dikkat çekerek, çalıştayın tüm katılımcılar ve ülkemiz için başarılı geçmesini dilerim. İlk oturumlar proje paydaşları tarafından; proje hakkında genel bilginin verilmesi, Tür Eylem Planının önemi, nesli tehlike altında olan memeli türleri listesi, Tür Eylem Planlarının metodolojisinin yenilenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde türlerin önemi ve ülke ekonomisine katkıları, türlerle ilgili envanter çalışmalarının yapılması, kilit ya da şemsiye tür tespiti gibi ayrıntılı konularda yapılan sunumlarla birlikte katılımcıların soru ve katkıları ile tamamlandı. Antalya, Burdur, Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yayılımı bulunan Karakulak hakkında Tür Eylem Planı çalışmalarında Çalıştay; hedef, faaliyet ve sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi grup çalışmaları ile devam edecektir. Çalıştay sonuç raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projenin çıktıları ilgililerle paylaşılacaktır “ ifadelerini kullandı.