Antik kentte gerçekleştirilen kazı çalışmaları çok yönlü olup, kazı, araştırma, belgeleme, koruma, onarım ve sergileme şeklinde gerçekleşmektedir. MobollaMuğla kentsel sitin, Mobolla antik kenti ile organik bağının kurularak kültür turizminde değerlendirilmesini hedeflemektedir.  Çalışmalarda 4 adet uzman personel (arkeolog, restoratör, şehir plancısı v.b.) ve kadın istihdamının önemli oranda gözetilmesi ile 12 adet işçi görev almıştır.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen ilk dönem kazı çalışmalarında kentin kuruluş tarihine ilişkin bir çok veriye ulaşılmıştır. Bunlar içinde en ilginç olan kaya evleri ve kentin Anadolu Hitit/Luvi bağlantısını gösteren kutsal alanları ile yerleşim modelidir.

Mobolla Antik Yerleşimi, Menteşe'de Orta mahalle sınırları içerisinde kentin kuzeyinde yer alan Asar Tepe (halk arasındaki adıyla Masa Dağı) mevkisinde yer almaktadır.  Mobolla antik yerleşimi aynı zamanda günümüz yerleşiminin tarihi kent dokusunu oluşturan ve kentsel sit statüsünde olan eski dokuyla da organik bağ içindedir.

Kale Surları Kenti Şekillendiriyor 

Mobolla bir antik kenti oluşturan savunma sivil ve dinsel kalıntılara sahiptir.  Surlar savunmaya zayıf olan, hafif eğime sahip kuzey tarafta inşa edilmiştir. Buna karşılık topografyanın çok dik olduğu güney, batı ve doğu tarafta sura ihtiyaç duyulmamıştır. Kenti, kuzeyden çevreleyen surların güney yakınından itibaren, yaşam alanları, sivil ve dinsel yapılara ilişkin kalıntılara rastlanmaktadır. Günümüz modern kentinden kaleye çıkan patika boyunca aşağıda bulunan Basmacı deresine kadar çok sayıda ve dağınık bir şekilde oluşturulmuş oda mezarlar görülmektedir. 

Kaynak: Haber48