Eğitim Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda 54 öğrenciye eğitim verildi. DKMP Ekipleri tarafından verilen eğitimde “Koruma bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanı sıra bölgesel ve yerel karakteristiklerinin de göz önünde bulundurularak korunmasıdır ki, olumlu bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Diğer olumlu bir ilke de ihtiyatlılık ilkesi gereği, çevre üzerinde ciddi veya tamiri mümkün olmayan hasar tehditlerinin varlığında, bilimsel kanıtların ortaya çıkmasını beklemeden gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Tabiî yaşama alanlarında; tabiatın, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin elverişli koruma statüsünde korunması, devamlılıklarının sağlanması, iyileştirilmesi ve bu alanlardaki bitki ve hayvan türlerinin muhafazası ile çevre dengesi ve tabiî ekosistem değerlerinin korunması ilkeleri de olumlu olarak düşünülebilecek ilkelerdir ”ifadesi kullanıldı.