Bodrum Yalı Mahallesi sınırlarında bulunan 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı sınırları dahilinde hazırlanan ve 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Çevre Düzeni Planı, Yalı Kıyı Kesimi 1. Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile anılan imar planlarına Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne Avukat Bilgehan Şahin tarafından açılan davada mahkeme 'planların iptali' yönünde karar verdi.
Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne 2021/1138 esas numarası ile açılan davada 2022/2129 sayılı karar ile mahkemenin iptal kararı verdiğini belirten Avukat Bilgehan Şahin, "Mahkeme açtığımız dava sonucu hak sahiplerinin mağduriyete uğradığını, bölgedeki doğal sit alanlarının zarar göreceğini ve uygulanmak istenen imar planının turizm yatırımlarını teşvik etme amacına aykırılık teşkil ettiğine hükmederek uygulanmak istenen imar planını iptal etti" dedi.
Aynı zamanda uygulanmak istenen çevre düzeni planının, Çiftlik Mahallesi özelinde yapılarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 18. maddesine aykırı hareket edildiğini düşündükleri için bu yönde hukuk mücadelesi verdiklerini kaydeden Avukat Bilgehan Şahin, "Bölgede yapılan imar planının öncelikli amacının bölgeyi turizm yatırımlarına açmak ve daha sonra konut yapımının önüne geçmek olduğu, 2 bin metrekare sınırı altında kalan kök parsel maliklerinin küçük butik hotel, motel, apart gibi turizm yatırımları yapmalarının önüne geçilmesinin, imar planının turizm yatırımlarını teşvik etme amacına aykırılık teşkil ettiği, imar planı yapılan turizm alanındaki parsellerin çoğunluğunun bölgenin yerli halkına ait ve 2 bin metrekare altında oluşmuş kök parsellerden oluştuğu, söz konusu imar planının geçerli olması halinde, parsellerin bu hali ile imar kabiliyetini kaybedeceği, söz konusu planların uygulamaya girmesi halinde taşınmazının değer kaybedeceği, tesis edilen işlemlerin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu ileri sürdük. Dava dosyamızı inceleyen Muğla 3. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi" diyerek, kararın Bodrum halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA