Muğla Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kissebükü Anastasiapolis Antik Kentindeki 17 bin metrekarelik alan için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Acele’ kamulaştırma kararı verildi. Kararın kazı çalışmalarının yürütülebilmesi ve bu alandaki tarihi yapıların ortaya çıkarılması amacıyla verildiği belirtildi. 


15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde “Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mazıköy Mahallesi, Anastasiapolis Antik kenti 1. Derecede Arkeolojik Sit alanında kalan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 141 ada 5 parsel numaralı taşınmazın 17.107 M2’lik kısmanın, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.