İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen yıl sonu toplantısının ana başlıklarını; Aile Okulu Eğitimi,  Okul Temelli Mesleki Gelişim, Okul Öncesi Okullaşma Oranları, Köy Yaşam Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, 2022 Yılı Bakım, Onarım ve Yatırım Planları ile teklif edilen diğer gündem maddeleri oluşturdu.

Muğla eğitiminde 2022-2023 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, dönem içinde yapılacak iş ve işlemler, gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemler üzerine istişare yapıldı. Ardından sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında yürütülen “Ebeveyn Destek Eğitim Programı ve Çocuk Destek Eğitim Programı” doğrultusunda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Müdürü Emre Çay, program kapsamında açılan kursların önemine dikkat çekerek sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konularda il genelinde 326 kursun açıldığını ve 8 bin 805 ailenin eğitimlerle desteklendiğini belirtti. Ayrıca 3-5 yaş aralığında çocukları olan ebeveynlerin çocukları ile olan etkileşimlerinin arttırılması, çocukların bütünsel gelişimlerinin ve ebeveyn-çocuk gelişiminin bütüncül olarak desteklenmesi adına yürütülen kurs faaliyetlerinin de önemine değinildi.

MUĞLA KIYILARINA FIRTINA UYARISI YAPILDI MUĞLA KIYILARINA FIRTINA UYARISI YAPILDI

Gündemin diğer maddesinde ise Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) yer aldı. Okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen Okul Temelli Mesleki Gelişim programı kapsamında, il genelinde açılan kurslar değerlendirildi. Okul Temelli Mesleki Gelişim kurslarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, “Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan, talep, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu eğitimleri önemsiyoruz.” dedi.

Muğla’da okul öncesi okullaşma oranında 3, 4, 5 yaş grubundaki son durumu değerlendirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında, okul öncesi 5 yaşta grubu okullaşma oranında %100’e ulaşan ilk il olduğumuzu hatırlatan İl Müdürü Emre Çay, bu eğitim öğretim yılında da aynı hedef doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bilim ve Sanat Merkezlerinde anaokulu açılması yönünde görüş birliğine varıldı.
İl Müdürü Emre Çay, yeni açılan Köy Yaşam Merkezlerinin köylerde birer cazibe merkezi haline geldiğini kapalı köy okullarının anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezine dönüştürüldüğünü ve buralarda genel mesleki ve teknik, kırsala yönelik kursların da düzenlendiğini ayrıca GEKA destekli Akılı Tarım ve Akıllı Arıcılık faaliyetlerinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İl genelinde açılan 57 Köy Yaşam Merkezinin olduğunu belirten İl Müdürü Emre Çay, 2023 yılında bu sayının katlanarak artacağını, atıl duran okulların tamamının açılacağını belirtti.

2-2

İl Müdürü Emre Çay, 33 alan ve 182 dalda ortaokul mezunu herkese nitelikli mesleki eğitim imkânı sunan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılmasına dikkat çekti.  Muğla genelinde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı çırak, kalfa sayısı bir önceki seneye oranla %500 artarak 11 bin’e ulaştığını belirten İl Müdürü Emre ÇAY, “Mesleki Eğitim Programları sayesinde gençlerimiz sektörün aranan elemanları konumuna geliyor.” ifadelerini kullandı.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında tüm okullar kütüphanelendirilirken il genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin kitabın okul kütüphanelerinde yer aldığı belirtildi. İl Müdürü Emre Çay, kütüphanelerin zenginleştirilmesine devam edileceğini, Okur Gezer Yazar Projesinin de bu eğitim öğretim yılında hız kesmeden faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

2022 yılı yatırımlar, onarım ve deprem güçlendirme projeleri ile ilgili 13 ilçede çalışmalardaki son durum değerlendirildi.

İl Müdürü Emre Çay, eğitimde kalitenin daha da artırılması adına özverili çalışmalarından dolayı tüm il yöneticilerine, İlçe Milli Eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

İl ve ilçe yöneticilerinin de söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.