Yönetmeliğin tüm deniz turizmi tesislerini kapsayacak şekilde otopark zorunluluğu bulundurulması hükmünü kaldıran ve ‘Deniz turizmi tesisleri’ ibaresinin kaldırılarak yalnızca ‘Kruvaziyer gemi ilanları ve yat limanlarında’ aranan nitelikler şeklinde belirlenerek daha küçük ölçekli deniz turizmi tesislerini kapsam dışı bırakan 2. maddesi ile yat limanının çıpa seviyesine göre kapasitesinin en az yüzde 20’si ve yüzde 30’u oranında otopark ayrılması gerekliliklerini kapsayan 9. maddedeki bu hususların da kaldırılarak içerğinin daraltılması nedeniyle 5. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli Muğla Büyükşehir Belediyesi dava açtı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR


Danıştay 6. Dairesi 19 Ekim 2022 tarihli kararı ile “Dava konusu düzenlemenin uygulanması, mevcut ya da yeni inşa edilecek deniz turizmi tesislerinin bulunduğu alanlarda yeni yapılaşmaların önünü açmak ve çevre tahribatına neden olmak gibi giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına neden olabilecektir. Bu durumda dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır” denilerek yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Yapılmak istenen düzenlemeyle, kruvaziyer liman ve yat limanları dışında kalan kıyı tesislerinin karayolu bağlantısı sağlama ve otopark bulundurma gibi bazı zorunlulukları ortadan kaldırılıyordu. Ayrıca mevcut yönetmelikte, tesislerin tekne bağlama kapasitesinin yüzde 30’una kadar çıkan oranlarda belirlenmiş otopark kapasitesi yeni yönetmelikle yüzde 10’a düşürülüyordu. Bu da yat limanları ve kruvaziyer limanların bulunduğu bölgelerde trafik yoğunluğunun ve otopark ihtiyacının artmasına neden olacaktı.

Kaynak: İHA