6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde bir kez daha anladık.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 kenti vuran 2 büyük deprem sonrası, Tüm Türkiye'de olası bir depreme karşı harekete geçildi.

Deprem bizlere fay hatlarının, imar planlarının ve yapılaşmaların önemini bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda; Dalaman Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün talebi üzerine Belediye Meclisi tarafından kaçak yapılarla mücadele çerçevesinde, ilçede faaliyet gösteren beton döküm firmalarına ilişkin “ruhsatsız yapılara beton dökülmemesi” yönünde alınan karar duyuruldu.

Yazıda son yaşanan depremlerin, durumun ciddiyetini ve aciliyetini gözler önüne bir kez daha sermiş olduğu ve bu konuda bazı önlemlerin alınması zaruretinin doğurduğu ifade edilirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 06.11.2020 55905 sayılı ilgi yazısında da konuyla ilgili bazı hususlara dikkat çekildi.

BETON DÖKEN FİRMALARA CEZA GELİYOR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgili yazısında, "İlimiz sınırları içinde yapılan denetimlerde kaçak inşaatların hazır beton kullanılarak inşa edildiğinin tespit edildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te 2. sınıf Gayrısıhhi Müesseseler Listesinde bulunan hazır beton tesislerine ilişkin denetim yetkisinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatım veren makamda olduğu, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamına giren ve yapı ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunun yapı denetim firmaları tarafından denetlendiği; ancak ruhsatsız yapılara ilişkin herhangi bir denetim yapılamadığı belirtilerek İlimiz sınırları içinde bazı alanlarda fay hatları üzerinde yerleşim birimlerinin yer alması sebebiyle olası bir deprem felaketinde can ve mal kaybının yaşanmaması adına kaçak yapılaşmayı önleyebilmek adına hazır beton tesislerince yapılan beton dökümünün denetlenmesine yönelik kararlar alınarak ruhsatsız yapılara beton dökülmemesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir. Kaçak yapılaşmayı önleyebilmek adına İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren hazır beton tesislerince ilçe sınırları içinde ruhsatsız olarak inşa edilecek olan kaçak yapılara beton dökülmesinin yasaklanması; aksi takdirde bu yapılara beton döken hazır beton tesislerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi hususunun; Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Gündemine alınması hususunu arz ederim" denildi.

Dalaman ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren hazır beton tesislerince ilçe sınırı içinde ruhsatsız olarak inşa edilecek olan kaçak yapılara beton dökülmesinin yasaklanması; aksi takdirde bu yapılara beton döken hazır beton tesislerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

DALAMAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ DALAMAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün talebine istinaden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un sözlü teklifi ile; Plan ve Proje Müdürlüğünün Başkanlık Makamına vermiş olduğu 28.02.2023 tarih ve E-80950988-115.02.11.99-24006 sayılı yazısında, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği II Müdürlüğünün 06.11.2020 tarih ve 55905 sayılı yazısı özetle İlimiz sınırları içinde yapılan denetimlerde kaçak inşaatların hazır beton kullanılarak inşa edildiğinin tespit edildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 2. Sınıf Gayrısıhhi Müesseseler listesinde bulunan hazır beton tesislerine ilişkin denetim yetkisinin işyeri açma ve Çalışma ruhsatını veren makamda olduğu, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamına giren ve yapı ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunun yapı denetim firmaları tarafından denetlendiği; ancak ruhsatsız yapılara ilişkin herhangi bir denetim yapılmadığı belirtilerek İlimiz sınırları içinde bazı alanlarda fay hatları üzerine yerleşim birimleri yer alması sebebiyle olası bir deprem felaketinde can ve mal kaybının yaşanmaması adına kaçak yapılaşmayı önleyebilmek adına hazır beton tesislerince yapılan beton dökümünün denetlenmesine yönelik kararlar alınarak ruhsatsız yapılara beton dökülmemesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir. İlgi yazı doğrultusunda kaçak yapılaşmayı önleyebilmek adına İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren hazır beton tesislerince ilçe sınırı içinde ruhsatsız olarak inşa edilecek olan kaçak yapılara beton dökülmesinin yasaklanması; aksi takdirde bu yapılara beton döken hazır beton tesislerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması istenmektedir. Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren hazır beton tesislerince ilçe sınırı içinde ruhsatsız olarak inşa edilecek olan kaçak yapılara beton dökülmesinin yasaklanması; aksi takdirde bu yapılara beton döken hazır beton tesislerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildiği ifade edildi.