Final sunumu ve raporunun taktim töreni Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla yapıldı. Proje çerçevesinde Muğla’da su ayak izinin belirlenmesi, enerji tüketimi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılarak sisteme dahil edilmesi gibi birçok farklı çalışma yapılacak.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın desteği ile yürütülen FASEP programı çerçevesinde 67 farklı ülkede faaliyet gösteren 167 yıllık tecrübeye sahip dünyanın en büyük çevre servisleri markası olan Veolia’nın iştiraklerinden Seureca firması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolünün fizibilite raporu tamamlandı.

Fransa Hazine Bakanlığı’ndan temin edilen 600 Bin Euro tutarlı hibe desteği ile finansmanı sağlanan ve 2 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan protokol çerçevesinde MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet sahası içinde kalan hususlara dair detaylı analizin yapıldığı fizibilite raporu final sunumu yapıldı. Düzenlenen proje final sunumu ve raporunun takdim törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro katıldı.

Seureca ve MUSKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2 Temmuz 2021 tarihinde başlanan çalışmalar 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında MUSKİ Genel Müdürlüğü personeline eğitim ve toplantılar düzenlenmesi ile devam etti. Proje çerçevesinde “Mevcut Operasyonel Yapının Optimizasyonu, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Su Ayak İzinin Belirlenmesi, Enerji Tüketiminin Optimizasyonu, İçme Suyu Kayıp Kaçaklarının Azaltılması Hususunda Teknoloji ve Bilgi Transferi ile Pilot Bölgelerde Saha Uygulamalarının Yapılması, Atıksu Arıtma Tesislerinden Elde Edilen Çamur Yönetiminin Optimizasyonu” başlıklı konularda detaylı ölçüm ve analizlere dayalı çözüm önerileri ve iş planı çıkartıldı. Ayrıca projede içme suyu, atık su ve enerji sektörlerinde bilgi ve teknoloji transferi, mevcut durum ve SWOT analizlerinin planlama ve yatırım öncelik ile Karbon ve Su Ayak İzini düşürmek amacına yönelik öneriler sunuldu.

“Büyükşehir olarak en büyük yatırımımızı altyapıya yapıyoruz”
Projenin final sunumu ve taktim töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kuruldukları 2014 yılından bu yana il genelinde en fazla yatırımı altyapıya yaptıklarını ifade etti. Muğla’nın Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu ve proje dahilinde yapılan bu çalışmanın MUSKİ Genel Müdürlüğü için çok yol gösterici analitik bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Gürün, “Bu proje çerçevesinde önümüze bakarak planlı bir şekilde neyi nasıl ve ne şekilde yapacağımıza karar vererek kendimizi organize edeceğiz. Finansmanla ilgili önemli ihtiyaçlarımız var. Bunun da zaman içerisinde yapacağımız işbirliği ile çözülebileceğine inanıyorum. Yeter ki biz bütün projelerimizle ve yol haritalarımızla bu konular çözmekle ilgili irade sahibi olalım. Bu çalışmaya katkı sağlayan Sayın Büyükelçimiz Hervé Magro’ya ve şirket yetkililerine çok teşekkür ederim. Çok ciddi emek sarf ettiler. Sonuçları itibariyle de bize çok önemli bir yol gösterici rapor verdiler. Bundan sonraki nice işbirlikleri, başlangıç ve sonuçları ile birlikte olmak dileğiyle saygılar sunuyorum” dedi.

“MUSKİ ve Seureca tek bir ekip olarak el ele çalıştı”
Muğla’ya projenin lansman töreni için 2 Temmuz 2021 tarihinde geldiğini ifade eden Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, MUSKİ ve Seureca bu projeyi hayata geçirmek için tek bir ekip olarak el ele çalıştığını ifade etti. Projenin lansman töreni ile raporunun sunumu arasında 18 ay geçtiğini ifade eden Magro, “Hepimiz biliyoruz ki dünyada demografik baskı ile birlikte su ihtiyacı giderek artıyor. Aynı zamanda kaynaklar kuruyor, kıtlıklar ortaya çıkıyor. Su kaynaklarına erişimini sağlayan altyapı eksikliği küresel anlamda da bir sorun oluyor. Bu nedenle BM’ye göre yılda en az 1 ay ciddi su kıtlığından etkilenen bölgelerde yaklaşık 4 milyar insan yaşıyor ve yaklaşık 1,5 milyar insan su kaynakları mevcutken bu altyapı açığına bağlı olarak ekonomik anlamda su kıtlığı yaşıyor. İklim değişikliği hali hazırda var olan su sıkıntısını arttırıyor. Şimdiye kadar bu sorunla hiç karşılaşmamış, korunmuş alanlarda su sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Maalesef Fransa gibi Türkiye’de bu sorunları yaşamakta, özellikle de su stresine maruz kalmaktadır. Muğla’da ise iklim değişikliğinin etkilerine özellikle de kuraklıklarla daha fazla maruz bırakan coğrafik konumu ve sezonda 1 milyondan fazla olan nüfusun turizm sezonunda 6 milyona çıkması su kaynakları üzerine baskı oluşturuyor. Çok su tüketen tarım sektörünün gelişmesi de su stresine maruz kalıyor. Bu proje aracılığıyla su politikanızın stratejik yöneliminin ne kadar isabetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesinin tüm nüfusu için kaliteli içme suyuna erişim su kaynaklarının korunması ve dağıtım, arıtma, atık arıtmaya bağlı karbondioksit emisyonların azaltılması bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi altı çizilmeyi hak eden iklimsel ve çevresel zorluklara uyumun güzel bir örneğidir. Son olarak nadide kültürel ve doğal mirası, zengin tarihi ile bu güzel Muğla ilimizde bizleri ağıladığınız için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Gelecekteki projelerinizde başarılar diliyorum. Çok önemli bir konuda çok önemli bir iş yaptınız” diyerek sözlerini tamamladı.